Užitočné informácie pre autorov

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
OZIS - Ochranné združenie interpretov Slovenska
SLOVGRAM - nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
LITA – autorská spoločnosť
SAPA - Slovenská asociácia producentov v audiovízii

Ak nie ste členom SOZA, o zastupovanie autorských práv môžete požiadať na adrese:
http://www.soza.sk/
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava 821 08

Ak nie ste členom OZIS, o zastupovanie práv výkonných umelcov môžete požiadať na adrese:
http://www.ozis.sk/
Ochranné združenie interpretov Slovenska
Tomášikova 5/a
Bratislava 821 01

Ak nie ste členom SLOVGRAM, o zastupovanie výkonných umelcov, výrobcov zvukových
a zvukovoobrazových záznamov môžete požiadať na adrese:
http://www.slovgram.sk/
SLOVGRAM
Jakubovo námestie 14
Bratislava 813 48

Ak nie ste členom LITA, môžete požiadať o autorské zastupovanie na adrese:
https://www.lita.sk/
LITA
Mozartova 9
Bratislava 811 02

Ak nie ste členom SAPA, o zastupovanie producentov v audiovízií môžete požiadať na adrese:
http://www.slovakproducers.com/
SAPA
Mliekarenská 11
Bratislava 821 09