KONTAKTY

Prevádzkovateľ

Fakturačné údaje:

Musicrender s.r.o.
Pezinská 709/28
900 25 Chorvátsky Grob
Slovenská republika

IČO: 53 292 405
DIČ:2121342102
Nie sme platcami DPH

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 147976/B

Bankové spojenie:

Štát/Mena: Slovenská republika/€
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK59 0900 0000 0051 7598 8199
SWIFT: GIBASKBX

Kontaktujte nás: info@musicrender.com

Inzercia a Reklama: jankakanak@gmail.com