„Gig ekonomika“

Slovo „gig” pochádza z hudobnej branže. Patrilo do žargónu džezových hudobníkov, ktorí ním označovali jednorazové vystúpenie alebo službu.

Gig je slang pre živé vystúpenia, nahrávanie, alebo iné (zvyčajne platené) zapojenie hudobníka a podobných profesií.
Je to pojem, ktorý bol pôvodne vytvorený v 20. rokoch 20. storočia jazzovými hudobníkmi. Prvé zdokumentované použitie tohto výrazu týmto spôsobom sa objavuje v roku 1926

„Gig“ znamená krátke a neformálne umelecké vystúpenie, najmä hudobné. „Štek“, záskok či fuška, to je povaha práce v gig ekonomike. Krátkodobé, príležitostné či variabilné dodávky práce a služieb samozrejme nie sú ničím novým. Čo je nové, je spôsob, akým sa prepája dopyt a ponuka po takejto práci a službách. Kedysi to bolo najmä na základe osobnej známosti alebo cez agentúru. Dnes na prepojenie dopytu a ponuky slúžia aj webstránky a mobilné aplikácie.

Flexibilita gig ekonomiky je bezpochyby najväčšou devízou pre objednávateľa a dodávateľa. Objednávateľ si objedná prácu alebo službu len vtedy, keď ju momentálne potrebuje. Nie je nutné niekoho zamestnávať na trvalý pracovný pomer. Dodávateľ môže pracovať vtedy, keď má čas a chuť aj pre viacerých dodávateľov naraz. Na rozdiel od klasického zamestnanca si dodávateľ v gig ekonomike môže viac vyberať práce, ktoré ho bavia.

Gig ekonomika nepozná hranice – spoločnostiam umožňuje nájsť talenty či osloviť zákazníkov v rôznych mestách a krajinách, pričom firmám umožňuje rásť rýchlejšie a efektívnejšie s nižšími nákladmi na marketing či ľudské zdroje.

Podstata gig ekonomiky, ktorej základom je ponúkanie služieb na zákazku. V ideálnom prípade poskytuje možnosti pre nezávislých umelcov, ktorí si môžu vybrať prácu, o ktorú majú skutočný záujem. Môžu tak rozvíjať svoj talent a potenciál naplno.

Známy futurológ George Muir, ktorý sa venuje výskumu aplikácii digitálnych inovácií v biznise, si myslí, že budúcnosť nepatrí freelance práci, ale spájaniu sa. „Práca budúcnosti nie je o freelancovaní. Prichádza sociálna zmena a práca budúcnosti bude o schopnosti pracovať v komunitách, pretože nie každý bude mať prácu a bude potrebné ju medzi sebou zdieľať. „Namiesto toho, aby jeden človek robil všetko, tak sa jeho práca rozdelí medzi viacerých ľudí,” hovorí George Muir.

Zdroje: