Speváčka a herečka s viac ako 15-ročnými skúsenosťami.

Žánre: pop, jazz, soul, R&B, alternative

https://www.youtube.com/watch?v=bTRxwpglLaI&ab_channel=Nad%C3%A1ciaMilana%C5%A0ime%C4%8Dku