nahrávacie štúdio AliasMusic

spevák hudobník skladateľ producent

Košický zlatý poklad 2013 - 1.miesto

Ružinovská lýra 2019 - 1.miesto